Hakkımızda


YPU Yapı Proje Uygulama ve Tic. A.Ş. 2003 yılında Ankara merkezli olarak kuruldu. Başarılı çalışmalara imza atan YPU, 2007’de İstanbul’a taşındı. 2012’ de Kuzguncuk Atölyesi kuruldu. Halen Ankara ve İstanbul ofislerinde yapı, proje ve uygulama alanlarında yatırımcılarına kaliteli hizmet sunmaktadır.

Vizyonumuz

Yaptığımız proje, yapım ve süreç yönetimiyle, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, güvende kalmalarını sağlamak ve akla gelen ilk tercih olmaktır.

Detaylı Bilgi

Projelerimiz


Devam eden ve tamamlanan projelerimizden bazıları aşağıdaki gibidir. Detayına ulaşmak istediğiniz projeye tıklayabilirsiniz.

Arazi ve İş Geliştirme

Sektörel bazda yatırım projeksiyonuna göre iş modellerinin oluşturulması

İş Planı

Yatırımı planlanan proje özelindeki stratejik hedefler doğrultusunda, teknik-hukuki-finansal tüm yönleriyle ele alınan iş planının oluşturulması

Yapılabilirlik ve Risk Analizi

Bölge analizleri ve imar durumuna göre proje alternatiflerinin zaman-maliyet-kalite optimizasyonu ile kütle analizleri, nakit akış projeksiyonu, maliyet öngörüleri, risk analizi

Master Planlama

Bölge genelinden proje alanı ölçeğine kadar çeşitli kapsamlarda, yatırım ve gelişim vizyonuna göre ihtiyaç duyulacak master planlama çalışmaları

Sektör Analizi

Turizm, tekstil, inşaat, finans vb. gibi farklı sektörlerin dinamikleriyle birlikte kısa-orta-uzun vadeli öngörülerin yapılarak yatırıma yön verecek sektör analizleri

Yönetim Plani

Yatırımın planlama aşamasından işletmeye devir ve sonrasındaki nihai kullanım sürecinde izlenecek yol haritasının oluşturulmasına yönelik yönetim planlaması yapılması

Optimizasyon Analizi

Ön Fizibilite ile birlikte, maksimum faydanın sağlanabileceği optimum çözümlerin oluşturularak projenin en verimli kullanımına yönelik alternatiflerin değerlendirilmesi

SWOT Analizi

Proje özelinde Güçlü-Zayıf yönlerin belirlenmesi ile Fırsat-Tehdit unsurlarının öngörülmesi ve bu kapsamda detaylı analizlerin yapılması

Stratejik Planlama

Sürdürülebilir bir kurumsal yapı ile çok boyutlu yatırım vizyonlarının oluşturulmasına yönelik stratejik planlama danışmanlığı

Konsept Fikir Projeleri

İhtiyaca yönelik farklı konseptlerde projelerin hazırlanması veya oluşturulacak şartname doğrultusunda fikir projesi yarışması süreci yönetimi

Mimari Projeleri

Kentsel Tasarım, İç Mimari ve Peyzaj Mimarisi de dahil mimarinin her alanında tasarım ile avan ruhsat ve uygulama projeleri hazırlanması

Statik Projeleri

Betonarme, çelik, kompozit yapıların tasarımı ile avan ruhsat ve uygulama projeleri hazırlanması

Altyapı Projeleri

Topografik ölçüm ve haritalama, içme suyu, atık su ve yağmur suyu drenaj sistemleri, boru hatları ve hidrolik yapılar ile ilgili tasarım ve projelendirme

Geoteknik Projeleri

Derin temel tasarımı, zemin iyileştirme sistemleri tasarımı, derin hafriyat için iksa sistemleri tasarımı ve projelendirmesi

Mekanik Projeleri

Isıtma, soğutma ve havalandırma ve bina otomasyon sistemleri tasarımı ile avan, ruhsat ve uygulama projelerinin hazırlanması

Elektrik ve Otomasyon Projeleri

Güç, yangın, veri ve telefon, elektronik güncelik ve bina otomasyon sistemlerinin tasarımı ve projelendirilmesi

Teknik Danışmanlıklar

Yangın, trafik, akustik, otomasyon, cephe, yeşil bina vb. ihtiyaca yönelik teknik konularda danışmanlık hizmetleri

Değer Mühendisliği

İstenilen kalitede, belirlenen zamanda ve en uygun maliyetlerle alternatif malzeme, sistem veya imalat metodolojilerinin belirlenmesi

Maliyet Analizi ve Bütçe

Tüm disiplinlerde (altyapı, geoteknik, mimari, taşıyıcı sistem, dekorasyon, elektrik, mekanik, otomasyon, cephe, peyzaj vb.) keşif ve maliyet analizleriyle birlikte inşaat genel bütçesinin oluşturulması

İhale Yapım Metodolojisi

İşin yüklenicilere yaptırılmasında izlenecek modele göre (maliyet & kar, götürü bedel, birim fiyatlı vb.) ihale metodolojisinin belirlenmesi

İhale Dokümantasyonu

Projeyle ve teklif süreciyle ilgili tüm bilgilerin bulunduğu; ihale şartnamesi, sözleşme taslağı, iş programı, keşif, projeler vb. dokümantasyonu ile ihale paketinin hazırlanması

Ön Yeterlik Değerlendirmeleri

İşin özelinde Yüklenici adaylarının teknik-mali-iş bitirme kapsamında değerlendirilmesi ve Yatırımcı onayı doğrultusunda davetli listelerinin oluşturulması

İhale Süreç Yönetimi

Yüklenici adaylarına ihale paketlerinin yayınlanması, teklif süreci, yüklenici adaylarıyla toplantılar, tekliflerin toplanması ve karşılaştırmalı analizlerin yapılarak raporlanması

Yüklenici Sözleşme Yönetimi

İhaleyi kazanan Yüklenici ile sözleşme sürecinin yönetilmesi

Teklif Değerlendirme

Yüklenici adaylarından gelen tekliflerin, birim fiyat analizlerinin detaylı olarak analiz edilmesi ve grafik-tablo-açıklamalarla birlikte raporlanması

İhale Süreç Raporları

Her bir ihale için sürecin ilk adımından sözleşme imzasına kadarki sürecin tüm detaylarıyla birlikte raporlanması

Proje Yönetim Planı

Projenin kalite, kaynak, iletişim, organizasyon, imalat programlarının tanımlandığı yönetim planlaması

Sözleşme ve Uzlaşma Yönetimi

Yürürlükteki sözleşmelerin uygulama yönetimi ve olası anlaşmazlıkların uzlaşı yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Ulusal ve uluslararası kalite yönetim standartlarının tespiti ve uygulamaya yönelik şartnamelerin belirlenmesi

Hakediş Yönetimi

Dönemsel olarak yüklenicilerin yaptıkları imalatların miktarsal ve finansal olarak dokümante edilmesi

İş Programı Yönetimi

Tüm imalat kalemleri ile iş programı ve nakit akış tablolarının oluşturulması, iş sürecinde ilerlemelere göre raporlanması

Maliyet Takibi

Teknik ve idari personel planlaması, malzeme yönetimi, finans kaynağı yönetimi vb.

Kaynak Planlaması

İmalat kalemlerinde olası değişikliklerin organize edilmesi, fiyat tespitleri ve raporlanması

Bilgi Yönetim Teknolojileri

İnşaat sürecinde yapılan tüm işlemlerin (proje, şartname, ihale, sözleşme, birim fiyat vb.) bilgisayar yazılımlarıyla takibi ve sürece müdahale edilebilir düzeyde raporlanma

Yüklenici Yer Teslimi

İhale sonucu kazanan Yükleniciye iş sahasında yer teslimi yapılması ve iş başlangıcı yönetimi

Şantiye Organizasyonu

Mobilizasyon planlaması, ekipman yönetimi, şantiye ofisleri, teknik-idari kadro yaşam alanlarının oluşturulması, lojistik yönetimi

Malzeme Mühendisliği

Projede kullanılacak tüm malzemelerin seçimi, şartnamelere uygun olarak sertifikaların arşivlenmesi, kontrolü, takibi ve uygulama denetimi

Şantiye İmalat Denetimi

Şantiyedeki tüm imalatların, ilgili uzman teknik ekiplerce kontrolü ve denetimi

Şantiye Raporlama ve Belgelendirme

Günlük, haftalık aylık şantiye ilerleme raporları, durum tespit raporları ve belgelendirme çalışmaları

Geçici Kabul ve Ön Teslim

İş sonunda yüklenicilerden işin teslim alınması ve sürecin koordinasyonu

Kesin Hesap Raporlamaları

Yüklenicilerin sözleşme kapsamı yaptıkları işlerin hakedişsel olarak dokümante edilmesi ve raporlanması

Testler ve Kontroller

Projede kullanılan ekipmanların, imalatların kontrol ve testlerinin yapılarak garanti belgeleriyle birlikte hazırlanması

İşletmeye Devir Yönetimi

İşletme grubuna işin teslim edilmesi, eğitimlerin düzenlenmesi ve yönetim planına göre gerekli organizasyonun yapılması süreci yönetimi

Kurumsal Değer ve İlkelerimiz


İşimiz, süreci yönetmek... Hem de proje sürecini takiben başlayan ve içinde yapılan işe göre sözleşme, ihale, şartname, saha ve şantiye yönetimlerini de içeren bir hizmet spektrumuna hakim olmak.

Kurumsal değerimizin varlığını müşterilerimiz ve ortaklıklarımız, gelişimimiz, takım çalışması ruhumuz, hızlı ve doğru karar alma mekanizmamız, değişime uyumluluk ilkelerimiz ile sürdürmekteyiz.

Detaylı Bilgi

Merkez Ofis

Balmumcu Mah. Morbasan Sok. No:10
34349 Beşiktaş/İSTANBUL

fax: (0212) 347 00 01

Metropol Istanbul Ofis

Metropol İstanbul AVM - Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok.
34758 Ataşehir/İSTANBUL

[email protected]

444 0 YPU

444 0 978