İLAVE ALAN II. KISIM ALTYAPI, ELEKTRİK VE YOL KATİ VE UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Location Adana Hacı Sabancı OSB
Date 2016
Work Scope Kati ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması
Project Features • Elektrik Dağıtım Şebekesi • Doğalgaz Dağıtım Şebekesi • Kullanma Suyu Dağıtım Şebekesi • Atıksu Toplama ve Deşarj Şebekesi • Yağmursuyu Toplama ve Deşarj Şebekesi • Harici Yangın Hidrant Şebekesi • Beton Yol • Yol Aydınlatma Şebekesi • Dere Islahı