MEVCUT ALAN (1225 ha) OG ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZLERİNİN YENİLENMESİ VE DAĞITIM ŞEBEKESİNİN YERALTINA ALINMASI PROJESİ

Location Adana Hacı Sabancı OSB
Date 2014-2017
Work Scope Proje İnceleme ve Değerlendirme, İhale Dokümantasyonu, Yapım Yönetimi
Project Features • TEİAŞ Trafo Merkezi üzerinden her bir ADM için 4’er adet fider ile 31,5 kV gerilim seviyesinden enerji temini • 2 adet ADM, 12 adet DM ve 114 adet YDM (monoblok köşk) yapımı • 15.000 m duct (kablo altyapısı) • 760 adet elektrik menholü • 180.000 m XLPE OG kablosu • 130 adet metal clad hücre • 12 adet otoprodüktör hücre • 640 adet metal enclosed hücre